Đến tháng 3/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao đổi
77.553
văn bản qua mạng
giữa 27 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 00:00 ngày 9/3/2017)